Lietavská Lúčka

Motokrosová trať Lietavská Lúčka s dĺžkou 1100 m a minimálnou šírkou 5 m až 10 m, veľa Superkrosových prvkov dvojskoky, trojskok. Prístup k trati je celkom náročný pre osobné autá, parkovať sa dá pod blízkymi záhradkami. Riadiť sa pokynmi na tabuli!

Trénovať je možné každý deň bez časového obmedzenia.

Poplatok: Dospelí 5€ Deti 3€

Stav trate z dňa 07.07.2024
Trať bude poliata od 10:00 môžete trénovať
Aktualizujte stav motokrosových tratí po prihlásení.
Obrázok trate Lietavská Lúčka