Sklabiná

Motokrosová trať Sklabiná je vytvorená v kopcovitom teréne v dĺžke cca 2160 m.
Nájdete tu lavice, dvojskoky, zoskoky. Podklad je hlinito - pieskový.

Trénovať je možné každý deň bez časového obmedzenia

Poplatok: 10€ deň

Kontakt:
0918 771 736
0907 367 558

Stav trate z dňa 16.06.2024
Čerstvo upravené
Aktualizujte stav motokrosových tratí po prihlásení.
Obrázok trate Sklabiná Obrázok miesta nahlasovania tréningov