Lehnice - Sása

Veľmi pekná motokrosová trať Lehnice - Sása, kde sa jazdí detský motokros.
Zaujímavosťou je, že je vybudovaná na úplnej rovine - niekde bola vybagrovaná jama a hlina sa navŕšila na iné miesto a vybudovali sa lavice.

Trať má licenciu SMF!

Trénovať je možné:
Utorok,Štvrtok - od 12:00 hod.
Sobota - celý deň

Kontakt:
Ladislav Šnegoň
0905 609 868
02/4488 1242
lsnegon@mail.t-com.sk

Stav trate neznámy
Aktualizujte stav motokrosových tratí po prihlásení.
Obrázok trate Lehnice